• Vybrali ste si:
  • Doba odozvy: 7ms 
  • Jas: 250